En rollator kan förändra ditt liv

En rollator kan förändra ditt liv

Om du är en av de tusentals svenskar som har problem med att gå och kanske tycket det är jobbigt att ställa dig och sätta dig. Då kan en rollator vara svaret. En rollator gör dig mer mobil och fungerar som ett skydd mot fallolyckor. Den gör att samhället blir mer tillgängligt. 

Det är många svenskar som idag har problem med att gå. Många har också besvär då de ska stå upp samt sätta sig och ställa sig från exempelvis sittande läge. Det är dels ett hinder i deras vardag och dels så skapar det en oro som inte gör situationen bättre.  

Detta gör att dessa personer blir mer begränsade än vad de hade varit utan sina besvär. Samhället blir otillgängligt och det kan vara problem att ta sig runt i sitt eget hem. Man går från att vara en fungerande person till en person som i många fall inte klarar sig utan hjälp. Det finns dock hjälpmedel som kan underlätta dessa personers vardag. Rollator känner de flesta till men trots detta kan steget kännas stort att ta. 

Ett hjälpmedel som gör en friare 

En rollator kan vara ett hjälpmedel som gör att man blir mer fri i sin vardag. Man kan plötsligt ta sig runt i lägenheten och man kan göra det utan den konstanta oron för att ramla. Samhället blir också mer tillgängligt. De flesta rollatorer är utrustade med en stor korg där man kan lägga varor om man har varit och handlat.  

De har även en sittbräda som gör att man kan sätta sig ner och ta en paus om man börjar bli trött i benen. Idag är många rollatorer tillverkade i ett material som är lättare än tidigare modeller. Det gör att det blir ännu lättare att ta sig fram, oavsett vart du är.